Medicatie

Wij willen wijzen op het belang van het goed invullen van het briefje voor medicatie. De leerkrachten mogen geen medicatie toedienen zonder toestemming van de ouders en daarom is het belangrijk dat u het briefje voor medicatie helemaal invult en bezorgt aan de klasleerkracht.

Bovendien is het belangrijk dat de originele bijsluiter steeds bij de medicatie zit!

Bovendien wensen we dat u volgende gegevens noteert op de verpakking van het medicament:

– naam kind

– naam huisarts 

– telefoonnummer (liefst gsm) huisarts

Wie niet genoeg heeft aan één fiche kan hier extra fiches afdrukken: 

Advertentie